Društvena odgovornost

Prateći svjetske trendove razvoja i odgovornosti poslovanja, Lactalis BH stalno unapređuje politiku održivog razvoja te podupire društveno odgovorno poslovanje koje je važno za razvoj lokalnih zajednica u kojima posluje, zbog čega uživa izvanredan ugled kod domaćih potrošača.

Zaštita okoliša

Zaštita okoliša

Zaštita okoliša i održivi razvoj temeljne su vrijednosti Lactalis BH mliječne industrije. Odlučni smo u provođenju politike održivog razvoja i akcija određenih programima zaštite okoliša. Utvrđujemo opće i pojedinačne ciljeve zaštite okoliša i obavezujemo se stalno poboljšavati i unaprijeđivati sistem te pratiti, spriječavati i smanjivati sve vrste zagađivanja okoline.

Sponzorstva i donacije

Sponzorstva i donacije

Kao društveno odgovorna firma, Lactalis BH je već dugi niz godina aktivna na području humanitarnih donacija i sponzorstava, koja poboljšavaju kvalitet života zajednice.

Sponzorsko-donacijskim aktivnostima Lactalis BH mliječna industrija nastoji pružiti pomoć i podršku onima kojima su one najpotrebnije - djeci i mladima, mnogobrojnim porodicama, sportskim amaterima i profesionalcima, zdravstvenim i naučnim projektima te projektima važnim za lokalne zajednice u kojima Lactalis BH i njegova povezana preduzeća djeluju.

Dukat je 2007. godine pokrenuo vlastiti humanitarni projekat "Mliječni put dobrote" koji, uz Hrvatsku, danas djeluje i u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Makedoniji. Uz osnovni humanitarni cilj, projekat "Mliječni put dobrote",  ima i edukativni karakter kojim nastojimo educirati potrošače, posebno djecu i mlade, o važnosti pravilne i uravnotežene prehrane za zdravlje organizma i kvalitet života.
Kvaliteta proizvoda

Kvaliteta proizvoda

Upravljanje kvalitetom i sigurnošću hrane temeljne su vrijednosti Lactalis BH mliječne industrije, a njihovo neprekidno unapređenje  prioriteti su poslovanja naše kompanije.

Uz zdravstvenu ispravnost i vrhunski kvalitet proizvoda, temelj politike upravljanja kvalitetom i sigurnošću hrane je zadovoljstvo potrošača, a ispunjavanje zahtjeva i očekivanja potrošača naš je imperativ.

Sistem upravljanja kvalitetom provodimo prema zahtjevima norme ISO 9001. Osjetljivost prehrambene industrije, naročito proizvodnje mliječnih proizvoda, razlog je neprekidnog usavršavanja metoda nadzora usmjerenih na zaštitu potrošača i zdravstvenu ispravnost proizvoda.

Primjenom HACCP standarda (Hazard Analysis and Critical Control Points, Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke), učinkovito provodimo sistem upravljanja sigurnošću hrane.